ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η Alore δραστηριοποιείται στη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρονται, αναλαμβάνουμε την οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.